cas 1 - bandeau detail

Travaux Kennedy, circulation modifiée

Travaux de réseaux avenue Kennedy : modification du sens de circulation

  • Ajouter aux favoris
  • Imprimer

Catégorie(s) : Vie quotidienne

L’amélioration du cadre de vie et le réaménagement des espaces publics de Biarritz sont l’une des priorités de la Ville. La requalification du quartier Saint-Martin représente un fort enjeu urbain pour la Ville et les premiers travaux ont été lancés le 21 septembre dernier. (cf actu. sur le site)

Jusqu’à mi-novembre, les réseaux des concessionnaires seront ainsi rénovés et les réseaux aériens enfouis. Durant la première phase du chantier, un sens de circulation avait été instauré:

les véhicules circulant en direction du centre-ville étaient déviés au niveau du giratoire André-Dassarry (dit « de la Baleine »).

Afin de fluidifier au mieux la circulation, il a été décidé de modifier cette déviation et de favoriser le sens entrant dans la ville.

Ainsi, à compter du jeudi 15 octobre, un nouveau sens de circulation sera instauré avec déviation : les véhicules circulant sur l’avenue Kennedy en direction de La Négresse, en provenance du centre-ville, seront déviés au niveau de la rue du Reptou  . Ils devront ensuite emprunter la rue Marie Duprat (mise en sens unique de la rue Larrepunte vers Pioche) et l’avenue de Pioche.

La Direction de l’Aménagement durable - Cadre de Vie de la Ville de Biarritz reste à votre disposition pour tout renseignement relatif à ce chantier au 05.59.41.59.90.

Euskara

Obrak Kennedyn, aldaketak zirkulazioan

Biarritzeko eremu publikoaren berrantolatzea eta bizi espazioa hobetzea Herriko Etxearen lehentasunetan dira. San Martin auzoaren birkalifikatzea erronka urbano handi bat da Hiriarentzat eta lehen obrak irailaren 21ean abiatu ziren (ikus webgune honetako berriak).

Azaro erdira arte, kontzesionarioen sareak berrituko dira eta aireko sareak lurperatuko. Lehen epe batean, zirkulazio zentzu bakarra ezarri zen:

Hiri-barnera buruz joaten ziren ibilgailuak André Dassary itzulgunean desbideratuak ziren (“balearen” itzulgunean).

Zirkulazioa lasaiagoa izan dadin, erabaki dugu desbideratze hori aldatzea eta hiri-barnera buruz doan ardatz horri lehentasuna ematea.

Beraz, urriaren 15etik aitzina, zirkulazio zentzu berri bat ezarriko dugu desbideraketa baten bidez: Kennedy etorbidean Haraustaruntz doazen ibilgailuak Reptou karrikatik pasatuko dira eta ondotik Marie Duprat karrikatik (Larrepuntetik Piochera zentzu bakarrean ibiltzen ahalko da) eta Pioche etorbidetik.

Herriko Etxeko Antolaketa iraunkorra – Bizi ingurunea Zuzendaritza kontakta dezakezue obra hauei buruzko informazio gehiago nahi badituzue : 05.59.41.59.90.