cas 1 - bandeau detail

Info G7 Biarritz 2019

Actualités officielles de la Ville de Biarritz relatives à la tenue du G7 du 24 au 26 août 2019.

  • Ajouter aux favoris
  • Imprimer

Catégorie(s) : INFO G7

 

Badgez-vous

MAJ 12/06/19 : Mise en ligne d'une vidéo explcative sur les modalités de badgeages pour les zones 1 et 2.

MAJ 07/05/19 :  Carte mise à jour avec modification Z1 (voir plus bas)
- Retrait practice de golf d’Anglet
- Inclusion nouvelles rues principalement dans la partie Sud de la Z1

La Z2 ou « zone de protection » (en bleu sur les cartes) reste inchangée.

MAJ 14/02/19 :  Plusieurs réunions publiques sont organisées dans les différents quartiers de Biarritz

Voici les premières informations pratiques relatives à la tenue du G7 du 24 au 26 août 2019 à Biarritz. Le contenu des pages dédiées au G7 sur ce site, sera régulièrement mis à jour en fonction des évolutions de la préparation du sommet. 

CARTE Z1 - Z2

Pour tout renseignement complémentaire, la Ville met en place :

- Un numéro vert  0800 77 64 77  (du lundi au vendredi de 10h à 18h)
- Un bureau d'information en Mairie  (du lundi au jeudi de 10h à 18h , le vendredi de 9h à 17h)
- Un espace du site dédié

Euskara

G7ari buruzko informazioa

2019ko agorrilaren 24tik 26ra iraganen da G7a Biarritzen. Lehen informazio praktikoak dituzue hemen.

Parte hartzaileen eta biztanleen segurtasuna bermatzeko helburuarekin, segurtasun dispositibo bat ezarriko da G7rako. Hiri barnea bi eremutan antolatua izanen da.

  • Z1 edo « babes indartuko eremua » (gorria), 2019ko agorrilaren 23tik (ostirala) 26ra (astelehena) aktibatuko da.

Eremu horretan, egoiliarrak eta baimena dutenak (merkatariak, langileak, osasun-langileak, etab.) sartu ahalko dira oinez, Z1 txartela eta nortasun agiria aurkeztuz. Nortasun agiriaren zenbakiak eta txartelean agertzen denak berdinak izan behar dute. Ibilgailuen zirkulazioa eta aparkatzea debekatua izanen da eremu osoan. Hala ere, ikur berezi bat duten ibilgailuak Z2 eremuan aparkatu ahal izango dira.
Komertzioak irekiak izanen dira eremuko biztanleentzat, nazioarteko ordezkarientzat (milaka pertsona aurreikusten dira) eta kazetarientzat (4 000 inguru).
Debekuak:
- sarbidea debekatuko zaio egoiliarrak, nazioarteko ordezkariak edo baimenduak ez diren pertsona orori ;
- ibilgailuen zirkulazioa debekatuko da, baita egoiliarrentzat ere ;
- ibilgailu ororen aparkatzea (karriketan eta aparkalekuetan) debekatuko da. Eremua itxi aitzin ibilgailu guztiak atera beharko dira, bestela eramanak izanen dira.

  • Z2 edo « babes eremua » (urdina), 2019ko agorrilaren 23tik (ostirala) 26ra (astelehena) aktibatuko da.

Eremu horretan, egoiliarrak eta baimena dutenak (merkatariak, langileak, osasun-langileak, etab.) sartu ahalko dira Z2 txartela eta nortasun agiria aurkeztuz. Nortasun agiriaren zenbakiak eta txartelean agertzen denak berdinak izan behar dute. Ibilgailuekin zirkulatu eta aparkatu ahal izateko ikur berezi bat beharko da. Hala ere, karrika batzuk hetsiak izanen dira.

Komertzioak irekiak izanen dira eremuko biztanleentzat, nazioarteko ordezkarientzat (milaka pertsona aurreikusten dira) eta kazetarientzat (4 000 inguru).

Polizia nazionalak kontrolaturiko sarbideak ezarriko dira. Z1 eta 22 eremuetatik kanpo, zirkulazioa eta aparkatzea posible izanen da, aldi bateko salbuespen batzuk kenduta.

  • Nola ukan « badge » edo baimena?

1 eta 2 eremuetako egoiliarrei eta langileei gutun bat igorriko zaie. Gutun horretan azalduko dira eskaera egiteko jarraibideak.

  • Nork beharko du « badge-a »?

Z1 eta Z2 eremuetan sartu nahi duen edonork.

  • Familia bereko kide guztiek beharko dute baimena?

Bai. Salbu 13 urtetik beherako haurrek:
- familia liburuxka erakutsi beharko dute ;

- Hala nahi duten familientzat, 13 urtetik beherako haurrei ere « badge »  bat banatuko zaie (haurrak nortasun agiri bat baldin badu).

Informazio gehiagorako:

- 0800 77 64 77 zenbakira deitu
- Informazio bulego bat hiri barnean 

Infos Zones G7

Localisation

Point info G7